עמוד בהקמה - ניסיון לא פעיל - לא לשלוח פניות !

טופס בקשה לקבלת אחריות למוצרי למינם ישראל

יש לרשום את הכתובת בה הותקן המוצר שרכשת .
FronTask Web to lead sample form
שם פרטי:
שם משפחה:
חברה:
טלפון בבית:
טלפון נייד:
אימייל:
כתובת:
עיר:
רשימת תפוצה:
תאור כללי:
תיאור המוצר שרכשתי:
מספר קטלוג של השיש שרכשתי:
סכום רכישה כולל מע"מ:
כתובת התקנת המוצר - עיר:
כתובת התקנת המוצר - רחוב:
כתובת התקנת המוצר - מספר בית:
תאריך התקנה:
שם המשווק ממנו רכשת:
מספר ח.פ / עוסק מורשה של המשווק כפי שמופיע בחשבונית:
שם אדריכל / מעצב: