עמוד בהקמה - ניסיון לא פעיל - לא לשלוח פניות !

טופס בקשה לקבלת אחריות למוצרי למינם ישראל

לקוח יקר, כדי שנוכל לאשר את בקשת האחריות למוצר שרכשת עלינו לבדוק מספר נתונים. אנו אוספים את הנתונים בשני שלבים:

שלב 1 –  מילוי הטופס שבעמוד הזה. 

שלב 2 – שליחת קבצי חשבונית והזמנה בהתאם להנחיות שתקבל מיד עם השלמת השלב הראשון. 

אנא הקפד למלא ולשלוח את כל הפרטים המבוקשים.
שים לב – ללא השלמה מלאה ומדויקת של כל הפרטים המבוקשים לא נוכל לטפל בבקשתך. 

יש לרשום את הכתובת בה הותקן המוצר שרכשת .
FronTask Web to lead sample form
שם פרטי:
שם משפחה:
חברה:
טלפון בבית:
טלפון נייד:
אימייל:
כתובת:
עיר:
רשימת תפוצה:
הערות:
תיאור המוצר שרכשתי:
מספר קטלוג של השיש שרכשתי:
סכום רכישה כולל מע"מ:
כתובת התקנת המוצר - עיר:
כתובת התקנת המוצר - רחוב:
כתובת התקנת המוצר - מספר בית:
תאריך התקנה:
תאריך רכישה:
שם המשווק ממנו רכשת:
מספר ח.פ / עוסק מורשה של המשווק כפי שמופיע בחשבונית:
מספר החשבונית:
שם אדריכל / מעצב: